Algemene verkoops- & montagevoorwaarden

 

1.1 Behoudens afwijking die ten laatste op het ogenblik van de bestelling uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk is overeengekomen, zijn      onderhavige voorwaarden van toepassing op elke aankoop van banden bestemd voor professioneel of privégebruik door de koper of  door de persoon voor wie zij aangekocht worden, ongeacht of de montage van de banden op het voertuig inbegrepen is.  Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle andere leveringen of prestaties die besteld worden met het oog op het privégebruik of gebruik voor beroepsdoeleinden door de persoon die bij ons de bestelling plaatst of door de persoon voor wie de bestelling geplaatst wordt.

1.2  Onze offertes zijn steeds vrijblijvend, behoudens verkoop. 

2.1 Onze prijzen voor banden en andere goederen in stock zijn de prijzen die op het ogenblik van de bestelling gelden. Wat de goederen betreft die wij bij een leverancier moeten bestellen, worden de prijzen toegepast die op het ogenblik van de levering gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst.

2.2 Bij de opstelling van de bestekken voor herstelling wordt rekening gehouden met de prijzen die op dat ogenblik gelden. Wij behouden ons het recht om, zowel wat de onderdelen als de arbeidsprestaties betreft, de prijs aan te rekenen die op het ogenblik van de uitvoering van de werkzaamheden geldt.

2.3 Voor de montage van banden alsook voor de daarmee gepaard gaande handelingen (b.v.balanceringen en/of stuurgeometrie) zullen de in ons etablissement aangekondigde tarieven aangerekend worden.

2.4 Gebruikte banden worden door ons niet overgenomen.

3.1 De goederen worden in onze firma geleverd.

3.2 De meegedeelde leveringstermijnen zijn indicatief. Zij worden automatisch verlengd in geval van overmacht.

4.1 Onze facturen zijn contant betaalbaar bij levering.

4.2 Indien, in afwijking van bovenstaande alinea, een betalingstermijn werd toegestaan aan de koper, wordt met deze laatste uitdrukkelijk overeengekomen dat de banden en andere geleverde goederen onze eigendom zullen blijven tot wij de volledige betaling ontvangen hebben. Bij betaling achteraf moet er een leveringsbon afgetekend worden voor akkoord.

5. Elke betwisting i.v.m. onze facturen moeten binnen de acht dagen kenbaar gemaakt worden. Na deze termijn zal verondersteld worden dat de facturen aanvaard zijn.

6. Elk bedrag dat op de vervaldag niet betaald is, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, aanleiding geven tot nalatigheidsinteresten tegen de wettelijke rentevoet. Bovendien zullen de bedragen die ons 10 dagen na verzending van een per aangetekend schrijven verstuurde ingebrekestelling, nog verschuldigd zouden zijn, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding vermeerderd worden met 10% en met minimum 40 euro.

7. Indien de koper op de overeengekomen dag geen bezit neemt van het ons toevertrouwde voertuig zal hij van rechtswege staangeld moeten betalen dat berekend wordt op het in ons etablissement aangekondigde brief.

8. De geleverde banden en goederen zijn gewaarborgd tegen elke fabricagefout. Deze garantie strekt echter niet verder dan de garantie toegekend door onze leverancier of door de fabrikant. De indirecte schade berokkend aan personen of goederen omwillen van een fabricagefout of een gebrek geeft alleen maar recht op de vergoeding voorzien door de wet van 25 februari 1991 aangaande productaansprakelijkheid.

9.1 Van wagens waarvan de zomer- en winterbanden bij ons gestockeerd worden en waarvan de wissel 3 opeenvolgende keren niet uitgevoerd werd, zullen de banden verwijderd worden.

9.2 Na de wissels wordt een stockagefactuur opgestuurd naar wie de wissel niet heeft laten uitvoeren, deze moet ook binnen de termijn van 14 dagen voldaan worden.

10. De geschillen betreffende de interpretatie of de uitvoering van onderhavige verkoopsvoorwaarden, evenals alle betwistingen tussen partijen i.v.m. onze leveringen en dienstprestaties vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van onze firma.

11.1 Na montage van banden is het belangrijk dat de bandenspanning regelmatig gecontroleerd wordt. Dit om de levensduur van de banden te verlengen als ook om uw eigen veiligheid te garanderen. 

11.2 Na montage van banden is het steeds noodzakelijk om de wielen na 50 kilometer aan te spannen. Weet dat een wiel dat van de wagen ging, zich na enige tijd door trillen kan loskomen. Het is dus zeer belangrijk dat de wielen nagetrokken worden. Dit kan met een gewone sleutel of met het gereedschap dat terug te vinden is in de wagen. 

    

  

 

                      

Bel ons 09/2235747 of e-mail ons info@gentsebandencentrale.be

Openingsuren

Ma
08:30 - 12:00 en 13:00 - 18:00
Di
08:30 - 12:00 en 13:00 - 18:00
Wo
08:30 - 12:00 en 13:00 - 18:00
Do
08:30 - 12:00 en 13:00 - 18:00
Vr
08:30 - 12:00 en 13:00 - 18:00
Za
09:00 - 12:00
Zo
gesloten
Profielfoto Fb 2

Gentse Bandencentrale
Zeeschipstraat 38 A
9000 Gent

BTW: BE 0454.618.412